Ginekologia

Badania profilaktyczne i diagnostyczne

NZOZ Gyn-Care oferuje pełen zakres świadczeń profilaktycznych i specjalistycznych wykorzystywanych w diagnostyce i leczeniu schorzeń narządu rodnego

Badanie USG narządu rodnego w ginekologii

Znalazło zastosowanie

jako podstawowe badanie profilaktyczne

do wykluczenia/potwierdzenia wad wrodzonych macicy (macica podwójna, z przegrodą, łukowata, jednorożna itp.)

w diagnostyce zaburzeń miesiączkowania (ocena rezerwy jajnikowej, podejrzenie zespołu PCO)

monitorowaniu cyklu w diagnostyce i leczeniu niepłodności

do postawienia podejrzenia lub wykluczenia zmian macicy (mięśniaki, przerosty endometrium, polipy endometrialne, zrosty wewnątrzmaciczne) ,nieprawidłowości w obrębie jajowodów (wodniak/ropniaki jajowodu, ciąża pozamaciczna) i jajników (ocena i różnicowanie torbieli i guzów jajników, ocena rezerwy jajnikowej)

ocena przepływów naczyniowych. Obecnie kolorowy Doppler najczęściej znajduje zastosowanie w badaniu ginekologicznym w przypadku podejrzenia procesu nowotworowego. Ocenia się stopień waskularyzacji zmiany i ocenia się opory naczyniowe w naczyniach zaopatrujących zmiany podejrzane. Z tą techniką wiąże się duże nadzieje w diagnostyce niepłodności i ocenie funkcji narządów płciowych.

Macica

Jajnik

Cytologia konwencjonalna

Jest po podstawowe badanie profilaktyczne w ginekologii wykonywane celem wykluczenia zmian dysplastycznych i przedrakowych szyjki macicy. Badanie to jest zalecane u każdej kobiety od momentu podjęcia aktywności seksualnej. Badanie to powinno być regularnie, najlepiej co rok powtarzane . Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (PTG) rekomenduje rozpoczęcie cytodiagnostyki w wieku 25 lat - lub nie później niż w 3 lata po inicjacji seksualnej. Kobiety zaszczepione przeciwko wirusowi HPV oraz te, które przeszły menopauzę również powinny regularnie wykonywać przesiewowe badanie cytologiczne.

Cytologia konwencjonalna-będąca prostym testem diagnostycznym- jest obarczone dużym ryzykiem błędu. Pozwala wykryć wczesne stadium nowotworu szyjki macicy a jego wykrywalność uzależniona jest od doświadczenia osoby przeprowadzającej badanie, dlatego czułość cytologii waha się między 33% a 94%. Ze względu na niska czułość badania, cytologia konwencjonalna powinna być regularnie, najlepiej co rok powtarzana.

Przygotowanie do badania:

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego należy zgłosić sie na badanie między 8 a 18 dniem cyklu, co najmniej 4 dni po zażyciu tabletek dopochwowych. Badanie nie powinno być przeprowadzone na mniej niż 4 dni przed spodziewana miesiączką. W dniu badania nie należy wykonywać irygacji oraz współżyć seksualnie w ciągu ostatnich 24 godzin.

Cytologia cienkowarstwowa LBC

Cytologia LBC jest badaniem opartym na nowoczesnej technologii cienkowarstwowej, dzięki której otrzymany w badaniu obraz jest zdecydowanie dokładniejszy niż w przypadku tradycyjnego badania cytologicznego. Cytologia LBC w ostatnich latach wypiera tradycyjne metody cytologiczne na całym świecie, dając pacjentowi komfort dokładnie wykonanego badania. W przypadku dodatkowego zlecenia testu w kierunku infekcji wirusem HPV nie ma potrzeby pobierania nowego materiału.

Czym różni się cytologia cienkowarstwowa LBC od tradycyjnej cytologii:

Wymaz cytologiczny LBC pobierany jest szczoteczką Cervex-Brush (zalecana przez Komisję Europejską i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne) i zawieszany w płynnym podłożu CytoFast. W metodzie konwencjonalnej wymaz zostaje przeniesiony na szkiełko mikroskopowe. Działanie urządzenia CytoFast opiera się na zastosowaniu nefelometrycznego pomiaru gęstości komórkowej , dzięki któremu uzyskiwany jest preparat cienkowarstwowy o standaryzowanej ilości komórek (około 100 000). Zastosowanie specjalnej metody wirowania i wyeliminowania konieczności filtracji pozwala na zachowanie budowy i morfologii komórek oraz materiału składającego się na tło zawierające istotne informacje diagnostyczne.

Ze względu wysoką czułość cytologii LBC w porównaniu z cytologia konwencjonalną, przy prawidłowym wyniku badania, badanie może być wykonywane co 3 lata. Ważną zaletą testu jest możliwość jednoczasowego pobrania dodatkowych badan diagnostycznych (test p16/Ki67, test HPV, Urogenital 7)

Przygotowanie do badania:

Badanie może być przeprowadzone w dowolnym dniu cyklu, byle nie w trakcie krwawienia miesiączkowego. W dniu badania nie należy wykonywać irygacji oraz współżyć seksualnie w ciągu ostatnich 24 godzin.

Kto powinien wykonać badanie:

Każda kobieta, która chce mieć poczucie wykonania badania cytologicznego o najwyższej czułości.

Ponadto, zaleca sie wykonanie cytologii cienkowarstwowej osobom:

  • palącym tytoń
  • nadużywającym alkohol
  • z pozytywnym onkologicznym wywiadem rodzinnym
  • ze zmianami dysplastycznymi szyjki macicy w wywiadzie
  • pracownicy przemysłu chemiczneg

Materiał do badań: wymaz z kanału szyjki macicy zawieszony w podłożu CytoFast

Czas realizacji: do 14 dni roboczych

Test HPV DNA - jednoczesna identyfikacja i genotypowanie wirusa HPV

Gabinet Ginekologiczy Gn-Care oferuje jednoczesne wykrywanie, identyfikacja i analiza jakościowa 14 lub 28 różnych genotypów wirusa HPV, które mogą wpływać na rozwój raka szyjki macicy bądź infekcji przenoszonych drogą płciową.

test HPV14 obejmuje:

14 typów wysokiego ryzyka: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68.

test HPV28 obejmuje:

19 typów wysokiego ryzyka: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82.

9 typów wysokiego ryzyka: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70.

Wirus brodawczaka ludzkiego – HPV (Human papilloma virus) jest szeroko rozpowszechniony wśród ludzi. Do zakażenia, które często jest bezobjawowe, może dojść drogą płciową lub w wyniku kontaktu skórnego. Szczególnie niebezpieczne są zakażenia okołoporodowe, które zagrażają zdrowiu i życiu płodu. Znanych jest około 250 genotypów wirusa HPV, w tym 40 powodujących zakażenia narządów moczowo-płciowych. Większość z nich nie ma znaczenia klinicznego, ponieważ nie powodują objawów i ustępują samoistnie. Jednakże długotrwała infekcja tzw. genotypem wysokiego ryzyka (onkogennym) może doprowadzić do rozwoju raka szyjki macicy, pochwy lub sromu u kobiet lub raka prącia u mężczyzn. Za zakażenia onkogenne odpowiadają w 70% genotypy 16 i 18 HPV. Zakażenia wirusami HPV o genotypach tzw. niskiego ryzyka mogą powodować natomiast zmiany skórne objawiające się jako brodawki płciowe oraz kłykciny kolczyste. Są one łatwe do leczenia i nie stanowią ryzyka rozwoju nowotworu. Przypuszcza się, że zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego będą występować coraz częściej i będą stanowić coraz większy problem zarówno ze społecznego, jak i medycznego punktu widzenia, dlatego coraz ważniejszą rolę powinna odgrywać w naszym społeczeństwie promocja zdrowia.

Dlaczego warto wykonać test HPV:

pozwala na wykrycie i identyfikację aż 28 typów wirusa HPV z jednej próbki w pojedynczej reakcji

najwyższa czułość ~100% (1 kopia DNA/reakcję)

możliwość zapobiegnięcia rozwojowi nowotworu narządu rozrodczego oraz jamy ustnej, krtani i gardła

Kto powinien wykonać test HPV:

każda kobieta i mężczyzna aktywni seksualnie, nawet jeśli współżyją tylko z jednym partnerem

badanie szczególnie ważne dla kobiet w ciąży lub planujących powiększenie rodziny

Statystyki:

14 milionów osób rocznie zakaża się wirusem HPV (w skali całego świata)

niemal każdy seksualnie aktywny mężczyzna i kobieta przechodzi przynajmniej raz w życiu infekcję wirusem HPV

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), na całym świecie wirusem HPV zakażonych jest 10-20% osób w wieku 15-49 lat, w tym niemal 40% kobiet poniżej 25 r. ż.

Za zakażenia onkogenne odpowiadają w 70% genotypy 16 i 18 HPV

Nowotwór narządów płciowych spowodowany przewlekłą infekcją onkogennym typem wirusa HPV jest drugim co do częstości nowotworem powodującym zgon u kobiet poniżej 45 r.ż. (na pierwszym miejscu jest rak piersi i rak płuc)

W Polsce na raka szyjki macicy zapada rocznie ok. 3200 kobiet, z czego nawet do 2000 umiera. Spośród wszystkich krajów europejskich, wskaźnik umieralności na raka szyjki macicy jest w Polsce najwyższy i wynosi 5,4 na 100tys. kobiet

na raka szyjki macicy na świecie rocznie umiera 500 tys kobiet

Dlaczego test HPV dołożony do badania cytologicznego jest skuteczniejszy niż samo badanie cytologiczne?

Cytologia konwencjonalna-będąca prostym testem diagnostycznym- jest obarczone dużym ryzykiem błędu. Pozwala wykryć wczesne stadium nowotworu szyjki macicy a jego wykrywalność uzależniona jest od doświadczenia osoby przeprowadzającej badanie, dlatego czułość cytologii waha się między 33% a 94%.

Materiał do badań: Wymaz z szyjki macicy, wymaz cewki moczowej i rowka zażołędnego u mężczyzn

Metodyka badań: jakościowo Real-time PCR

Czas realizacji: do 7 dni roboczych

Test CINtec PLUS P16/Ki67 uzupełniająca diagnostyka raka szyjki macicy

Wczesne wykrycie raka szyjki macicy i stanów przedrakowych jest jak dotąd, najskuteczniejsza strategią walki z tym nowotworem. Regularne wykonywanie badan cytologicznych przynosi doskonałe rezultaty , ale przypadkach, gdy wynik cytologiczny jest nieczytelny lub niejednoznaczny, niezbędne jest uzupełnienie diagnostyki specjalistycznym.

Co to jest CIN tec P16/Ki67?

Jest to nowoczesna diagnostyka z wykorzystaniem biomarkera p16/Ki67 to test wykrywający zmiany nowotworowe na poziomie komórkowym w bardzo wczesnym stadium ich rozwoju. Pozwala zlokalizować komórki, w których normalny (zdrowy) cykl komórkowy został zaburzony w wyniku infekcji wysokoonkogennym wirusem brodawczaka ludzkiego. Ujawnia lub wyklucza niepokojące zmiany tam, gdzie rutynowe badanie cytologiczne nie dostarczyło wystarczających informacji (przypadki w nomenklaturze medycznej określane jako ASCUS i LGSIL (ASCUS to atypowe komórki nabłonka płaskiego o nieokreślonym znaczeniu, LSIL- zmiany małego stopnia w komórkach nabłonka płaskiego).

Wyższość testu CINtec PLUS P16/Ki67 w stosunku do testów HPV polega na tym, że alarmuje nas jedynie wtedy, gdy wystąpi już stan chorobowy, a nie sytuacjach, gdy w organizmie obecny jest (być może nie groźny dla nas) wirus HPV.

Pozwala zidentyfikować komórki z zaburzonym cyklem komórkowym, spowodowanym infekcją wysoko okogennym wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Każda komórka która jest chora, produkuje białko P 16 i Ki-67, i one właśnie jest biomarkerami, który test wykrywa. Białko P16 jest białkiem odgrywającym Głowna role w kontroli cyklu komórkowego a białko Ki-67 jest białkiem proliferacji komórkowej (mnożenia się komórek).

Badanie charakteryzuje wysoka czułość i swoistość.

Dla kogo przeznaczony jest test jest CIN tec P16/Ki67:

Badanie p16/Ki-67 w połączeniu z badaniem cytologicznym, może zapewnić niezbędny dodatek w wyjaśnianiu trudnych przypadków: ASCUS, LSIL, ASC-H, zmiany gruczołowe, powtarzające się pozytywne wyniki testów DNA HPV . Dzięki testowi możemy uzupełnić wynik cytologii bez konieczności poddawania się dodatkowym, uciążliwym badaniom (kolposkopia, biopsja celowana). To pozwala na zmniejszenie skierowań na wykonanie poszerzonych badan diagnostycznych.

Dzięki badaniu p16/Ki-67 możemy uzupełnić wynik cytologii bez konieczności poddawania się dodatkowym badaniom. Do tego badania możemy użyć wcześniej przygotowanego preparatu cytologii LBC bez konieczności ponownego wzywania pacjentki na badanie)

Co oznacza dodatni wynik testu:

Dodatni wynik testu p16/Ki-67 oznacza, że zdrowy cykl komórkowy został zaburzony z po przetrwałej infekcją wirusem HPV. W dalszym toku postępowania lekarz zdecyduje , czy konieczne jest skierowanie do dalszej pogłębionej diagnostyki oraz jaki leczenie należy podjąć.

Materiał do badań: wymaz z kanału szyjki macicy, jamy ustnej lub gardła zawieszony w podłożu CytoFast

Sposób przesyłania: temp. otoczenia

Metodyka badań: technika immunocytochemiczna

Czas realizacji: do 14 dni roboczych

URO-GENITAL 7

Panel identyfikacji 7 patogenów układu moczowo-płciowego. Test obejmuje identyfikację: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis.

Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae i Trichomonas vaginalis to patogeny odpowiedzialne za większość zakażeń układu rozrodczego oraz układu moczowego.

Zakażenia Chlamydia trachomatis są częstą przyczyną stanów zapalnych m.in. szyjki macicy, cewki moczowej, błony śluzowej macicy, jajowodu. Nieleczona infekcja C. trachomatis może skutkować powstaniem blizn w miejscu zakażenia, niepłodnością. U 75% kobiet oraz około 50% mężczyzn zainfekowanych Chlamydia trachomatis nie występują żadne objawy.

Neisseria gonorrhoeae powoduje rzeżączkę. Nieleczona infekcja N. gonorrhoeae prowadzi do stanu zapalnego sromu i pochwy a nawet stanu zapalnego miednicy. U większości zakażonych objawy w postaci wycieku z cewki moczowej lub brzydko pachnących upławów i uczucie swędzenia w kroczu pojawiają się już w pierwszym tygodniu zakażenia. Czasami symptomy infekcji moga być zauważone dopiero po upływie miesiąca.

Trichomonas vaginalis to pierwotniak będący przyczyną rzęsistkowicy. Powoduje stan zapalny pochwy, szyjki macicy, i cewki moczowej u kobiet, u mężczyzn atakuje cewkę moczową i gruczoł krokowy. Symptomy rzęsistkowicy często są niezauważalne przez pacjenta, należą do nich: zaczerwienienie i swędzenie pochwy lub prącia u mężczyzn, sporadyczne bóle w podbrzuszu, ból podczas oddawania moczu i stosunku.

Mycoplasmy to niewielkie bakterie pozbawione ściany komórkowej pasożytujące wewnątrz komórek żywiciela. Drogi rodne atakują najczęściej Ureaplasma urealyticum,Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis i Mycoplasma genitalium.Częste są zakażenia płodu, do których dochodzi podczas porodu. Osoby dorosłe zarażają się na drodze kontaktów płciowych. Infekcje Mycoplasmami mogą prowadzić do niepłodności, infekcji prenatalnych i postnatalnych płodu oraz stanów zapalnych miednicy.

Dlaczego warto wykonać test URO-GENITAL 7:

Najczęściej zlecane badania w kierunku infekcji układu moczowo- płciowego to identyfikacja Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae. Pozostałe patogeny wywołujące stany zapalne układu moczowo-płciowego takie jak Mycoplasmy i Trichomonas vaginalis często nie dają widocznych objawów, pozostając niezauważonymi. Nieleczone infekcje mogą natomiast prowadzić do wielu groźnych powikłań, w tym niepłodności.

Ponadto symptomy zakażenia mogą być podobne dla różnych patogenów. Identyfikacja drobnoustroju powodującego infekcję ma kluczowe znaczenie podczas doboru odpowiedniej kuracji.

Wykonanie kompleksowego testu URO-GENITAL 7 zapewnia możliwość detekcji 7 najczęstszych patogenów układu moczowo-płciowego i dobór odpowiedniej antybiotykoterapii.

Objawy zakażenia układu moczowo-płciowego:

  • pieczenie, swędzenie, zaczerwienienie okolic intymnych
  • upławy o nietypowej barwie (żółte, zielonkawe) i zapachu
  • uczucie parcia na pęcherz
  • wydzielina z cewki moczowej u mężczyzn

Materiał do badań: wymaz z kanału szyjki macicy/pochwy/sromu/cewki moczowej u kobiet, wymaz z rowka zażołędnego/ cewki moczowej u mężczyzn, mocz

Wysyłka: temp. pokojowa

metodyka badań: multiplex Real-time PCR

czas realizacji: do 10 dni roboczych

Wirus HSV - Opryszczka narządów płciowych

Wirus Herpes Simplex typu 2 jest odpowiedzialny za powstawanie jednej z najczęściej występujących chorób wenerycznych, jaką jest opryszczka narządów płciowych. Wirus opryszczki HSV-2 różni się od wywołującego opryszczkę występującą w okolicy ust HSV-1, chociaż na skutek kontaktu oralno-genitalnego istnieje możliwość zarażenia się wirusem HSV-1 w okolicy narządów płciowych.

Opryszczka narządów płciowych – objawy

Opryszczka narządów płciowych objawia się występowaniem w okolicy genitaliów pęcherzyków, małych, bolesnych i swędzących. Zakażeniu towarzyszą nieprzyjemne upławy, oraz świąd w okolicach krocza. Niekiedy objawom tym towarzyszy podniesiona temperatura i bóle w mięśniach. Jeśli istnieje podejrzenie, że zaatakował nas wirus opryszczki, należy niezwłocznie udać się do lekarza, aby rozpoznał chorobę i ustalił leczenie.

Opryszczka narządów płciowych - leczenie

Najpopularniejszym sposobem leczenia opryszczki płciowej jest stosowanie maści cynkowych o działaniu wysuszającym, preparatów zawierających flawonoidy (glizgen) a także acyklowir, hamujący namnażanie się wirusa.

Wirus opryszczki

HSV-2 roznoszony jest drogą płciową. Dla zapobiegania skutkom wywoływanym przez wirus opryszczki płciowej, należy zachować ostrożność przy przypadkowych kontaktach seksualnych i unikanie kontaktów z osobami o widocznych objawach opryszczki. Ponieważ często nosicielstwo wirusa nie daje żadnych objawów, należy stosować profilaktykę zakażeń: stosować prezerwatywy i lubrykanty dla zapobiegania mikrouszkodzeniom i wnikaniu wirusów przez błonę śluzową.

Jeśli zakażeniu wirusem uległa kobieta ciężarna, może on stanowić zagrożenie dla nienarodzonego dziecka: przy porodzie istnieje ryzyko zakażenia noworodka, którego system immunologiczny nie jest jeszcze w pełni rozwinięty i nie jest w stanie obronić się przed HCV. U dziecka wirus może zaatakować organy wewnętrzne, dlatego wykrycie obecności wirusa w organizmie matki stanowi przesłankę do leczeni a acyklowirem w ostatnim miesiącu ciąży i porodu za pomocą cesarskiego cięcia.

Badania markerów nowotworowych

Antygen CA-125 (carcinoma antigen 125) to glikoproteina, która często występuje na powierzchni nowotworowo zmienionych komórek jajników, ale można ją spotkać również w niektórych tkankach prawidłowych - głównie narządu rodnego. Antygen nowotworowy CA-125 stosowany jest jako marker raka jajnika, jednak jego poziom może być podwyższony również w innych chorobach nowotworowych: gruczolakoraku płuca, raku piersi, raku endometrium czy raku trzustki, a także w stanach zapalnych, przebiegu endometriozy oraz w trakcie miesiączki.

Białko HE4 i test ROMA

W celu podniesienia skuteczności szacowania ryzyka złośliwości wykrytej zmiany jajnika, przy uwzględnieniu statusu hormonalnego kobiety, opracowano algorytm o nazwie ROMA, będący skrótem angielskiej nazwy algorytmu oceny ryzyka złośliwości zmiany w jajniku (ang. Risk of Ovarian Malignancy Algorithm). W jego skład, obok Ca-125, wchodzi HE4 (ang. Human Epidymal Protein 4), czyli podfrakcja 4 ludzkiego białka z komórek nabłonkowych najądrza, którego stężenie we krwi rośnie przy obecności nabłonkowego raka jajnika. Nowy marker HE4 stosowany jest głównie w monitorowaniu leczenia i wykrywaniu wznowy raka.

Zastosowanie algorytmu ROMA podnosi czułość i swoistość kwalifikacji pacjentki do grupy wysokiego lub niskiego ryzyka złośliwości zmiany obecnej w jajniku, z ważnym rozróżnieniem dla kobiet przed i po menopauzie.

Antygen CA19-9 (GICA - Gastrointestina1 Cancer Antigen)

Jest to węglowodanowy antygen surowiczy, oligosacharyd. Graniczna wartość u osób zdrowych wynosi 37 U/ml. Służy jako marker dla raka trzustki i nowotworów przewodu pokarmowego (dodatni w 80% przy rozpoznaniu) i raka jajka (dodatni wynik u 17-48% chorych na raka jajnika) Pozwala on na monitorowanie tej części chorych na raka jajnika, u których stężenie CA 125 jest w granicach normy. Uważa się, że jest to dobry marker do monitorowania śluzowego raka jajnika.

Należy pamiętać, że tak jak inne markery CA19-9 może być podwyższony w zmianach nienowotworowych, m.in. w chorobach przewodu pokarmowego, jak zapalenie i marskość wątroby, zapalenie trzustki, a także w mukowiscydozie i zapaleniu płuc. Poza tym nawet nieznaczne utrudnienie w odpływie żółci powoduje podwyższenie jego stężenia

Antygen CA 15.3 wykorzystywany zwłaszcza w diagnozowaniu zaawansowanego raka piersi. Stosuje się go często do wykrywania przerzutów. Wadą markera jest jego niedoskonałość w wykrywaniu raka mało zaawansowanego. Tak jak w przypadku innych markerów nowotworowych wzrost jego poziomu występować może w przebiegu innych chorób nowotworowych jak np. rak jajnika, ale i w III trymestrze ciąży czy chorobach nienowotworowych np. w marskości wątroby, czy w przypadku niezłośliwych zmian w piersi lub jajniku.

Obecnie marker ten ma zastosowanie głównie u chorych z uogólnionym rakiem piersi. Występuje on bowiem u 50-90% tych chorych. Nie zaleca się jego oceny celem wykrywania, rozpoznania czy oceny zaawansowania choroby. Może jednak odgrywać pomocniczą rolę w ocenie odpowiedzi na leczenie w tych przypadkach, gdy zmiany przerzutowe są trudne do oceny w badaniach obrazowych np. zmiany w kościach.

Wśród innych markerów, wykorzystywanych w diagnostyce i ocenie stanów nowotworowych narządu rodnego (raki gonadalne, germinalne jajnka, choroba trofoblastyczna) wymienić należy m.in.: ludzką gonadotropinę kosmówkową (beta-HCG), alfa-fetoproteinę (AFP), antygen karcinoembrionalny (CEA) estradiol, testosteron, kilka innych.

Zabiegi diagnostyczne i lecznicze

W NZOZ Gyn-Care przeprowadzane są ambulatoryjne zabiegi ginekologiczne

Zabiegi diagnostyczne

ukręcenie polipa kanału szyjki i wyłyżeczkowanie kanału szyjki wraz oceną histopatologiczną

celowana (po badaniu kolposkopowym) biopsja szyjki macicy i wyłyżeczkowanie kanału szyjki wraz z ocena histopatologiczną

biopsja rysowa endometrium wraz z oceną histopatologiczną (pipelle)

ocena jamy macicy i drożności jajowodów (HyCoSy)

Lecznicze zabiegi kriochirurgii w ginekologii

Zabiegi te są stosowane w przypadkach zmian na szyjce (leczenia nadżerki, infekcji HPV bez lub z sródnabłonkową neoplazją nie głębsza niż CIN I) oraz do leczenie zmian pochwy, sromu i krocza takich jak kłykciny kończyste i mięczak zakaźny

W kriochirurgii używa się ciekłego azotu lub podtlenku azotu. Ciekły azot pozwala na osiągniecie najniższej temperatury, nie ma zapachu, jest nietoksyczny. Zamrażanie tkanki (kriodestrukcja) powoduje powstanie martwicy.

Grupa wskazań do kriochirurgii w ginekologii:

Szyjka macicy:

Nadżerka (ektopia) obficie produkująca śluz, z łatwym krwawieniem urazowym, polipowate rozrosty śluzówki ekotopowej

Nieprawidłowe obrazy kolposkopowe (poletkowanie, punkcikowanie, leukoplakia, nietypowa strefa regeneracji) towarzyszące metaplazji nabłonkowej z negatywnym wynikiem badania cytologicznego i histologicznego.

Niepodlegające się leczeniu procesy zapalne szyjki macicy z typowym nabłonkiem płaskim

Typowe brodawczaki płaskonabłonkowe

Ektopia gruczołowa

śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy( CIN I)

Pochwa i srom:

Brodawczaki i kłykciny pochwy i sromu

Mięsak zakaźny sromu

ogniskowa sródnabłonkowa neoplazja pochwy i sromu (VIN I)

Krioterapia szyjki macicy jest metoda bardzo skuteczną , efektywność wyleczenia przekracza 90%, bardzo rzadko występują wznowy i powikłania.

Zabiegi stosowane w antykoncepcji

założenie wkładki wewnątrzmacicznej

implantu antykoncepcyjnego

Antykoncepcja i menopauza

W NZOZ Gyn-Care przeprowadzane są ambulatoryjne zabiegi ginekologiczne

Antykoncepcja

NZOZ Gyn-Care oferuje indywidualny dobór odpowiedniej formy antykoncepcji zależnie od wskazań medycznych i preferencji pacjentek. W gabinecie możliwy indywidualny dobór antykoncepcji hormonalnej, dwu i jednoskładnikowej, z wyborem formy podania (doustna, przezskórna, dopochwowa) lub założenie antykoncepcji długoterminowej (implanty, wkładki wewnątrzmaciczne). Panie zainteresowane antykoncepcją, na wizycie otrzymają wyczerpujące informacje na temat zalet i korzyści oraz działań niepożądanych każdej z możliwych do wykorzystania w ich przypadku form antykoncepcji. Zostaną również poinformowane o zalecanych badaniach profilaktycznych zalecanych przy odpowiednich formach antykoncepcji.

Menopauza

NZOZ Gyn-Care oferuje badania profilaktyczne zalecane w okresie menopauzy, leczenie objawów menopauzy, diagnostykę patologii narządu rodnego, przygotowanie do zabiegów leczniczych wykonywanych przy wysiłkowym nietrzymaniu moczu.

NZOZ Gyn-Care oferuje indywidualny dobór odpowiedniej formy hormonalnej terapii zastępczej zależnie od wskazań medycznych i preferencji pacjentek (dwu i jednoskładnikowa), z wyborem formy podania (doustna, przez skórna, domięśniowa)