Prowadzenie ciąży

W NZOZ Gyn-Care realizowany jest program opieki nad ciężarnymi oparty na rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG) w zakresie opieki przedporodowej.

NZOZ Gyn-Care oferuje kompleksowe badania prenatalne i laboratoryjne zalecane przy prowadzeniu ciąży i planowaniu ciąży.

Wykaz rekomendowanych terminów wizyt kontrolnych
i zalecanych badań w ciąży

1. Pierwsza wizyta ciężarnej

Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne obowiązkowe Badania diagnostyczne zalecane przez PTG Badania diagnostyczne zalecane przez szereg towarzystw (ACOG, CDC) ale nie uwzględnione w rekomendacjach PTG
 • badanie we wzierniku i zestawione
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 • badanie piersi
 • określenie wzrostu i masy ciała
 • ocena ryzyka ciążowego
 • kształtowanie zdrowego stylu życia
 • grupa krwi i Rh
 • przeciwciała odpornościowe
 • morfologia krwi
 • Badanie ogólne moczu
 • ocena ryzyka ciążowego
 • VDRL
 • Ocena pH wydzieliny pochwowej
 • Badanie cytologiczne
 • konsultacja lekarza stomatologa
 • badanie HIV, HCV, badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG i IgM), różyczki IgG)
 • Badanie USG ciąży z ocena lokalizacji ciąży, kosmówkowości w ciążach mnogich
 • badanie TSH, HbS-Ag, badanie w kierunku cytomegalowirusowi (IgG i IgM), ospy wietrznej (IgG)
 • posiew z kanału szyjki, wymaz w kierunku: chlamydia tracheomatis (rekomendacje CDC), uroplazma, mycoplazma

Lekarz prowadzący po potwierdzeniu prawidłowego rozwoju ciąży, powinien przedstawić ofertę wykonania badania w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie.

2. Wizyta w 11 - 14 tygodniu ciąży

Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne obowiązkowe Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne zalecane
 • Badanie ultrasonograficzne (wg rekomendacji FMF badanie jest preferowane między 12-13 tygodniem ciąży)
 • Badanie w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie (test podwójny – PAPP-A+ HCG), wg rekomendacji FMF od 11-13.6 tydz ciąży, przy czym badanie jest najbardziej zalecane w 11 tyg. ciąży
 • Badanie ogólne moczu

3. Wizyta w 15 - 20 tygodniu ciąży

Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe Badania diagnostyczne obowiązkowe Badania diagnostyczne zalecane
 • Badanie ginekologiczne (we wzierniku i zestawione)
 • Ocena pH wydzieliny pochwowej
 • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 • Pomiar masy ciała
 • Ocena ryzyka ciążowego
 • Kształtowanie zdrowego stylu życia
 • Morfologia krwi
 • Badanie ogólne moczu
 • Przeciwciała anty-Rh (pacjentka z grupą krwi Rh minus)
 • Badanie w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie (test potrójny – HCG, Estriol, AFP)- rekomendowany termin badania 16-18 tyg. ciąży
 • AFP - rekomendowany termin badania 16-18 tyg. ciąży

4. Wizyta w 21 - 26 tygodniu ciąży

Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne obowiązkowe Badania diagnostyczne zalecane
 • Badanie we wzierniku i zestawione
 • Ocena czynności serca płodu
 • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 • Pomiar masy ciała
 • Ocena pH wydzieliny pochwowej
 • Ocena ryzyka ciążowego
 • Kształtowanie zdrowego stylu zdrowia
 • Badanie stężenia glukozy po doustnym podaniu 75g glukozy (w 24-28 t.c.)
 • Badanie ultrasonograficzne (20-22 tydz ciąży)
 • Badanie ogólne moczu
 • Morfologia
 • U kobiet z ujemnym wynikiem w I trymestrze –badanie w kierunku toksoplazmozy

5. Wizyta w 27 - 32 tygodniu ciąży

Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne obowiązkowe
 • Badanie we wzierniku i zestawione
 • Ocena pH wydzieliny pochwowej
 • Ocena czynności serca płodu
 • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 • Pomiar masy ciała
 • Ocena ryzyka ciążowego
 • Przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa
 • Morfologia krwi
 • Badanie ogólne moczu
 • Przeciwciała odpornościowe
 • Badanie ultrasonograficzne (28-32 tydzień ciąży)

Lekarz powinien zaproponować podanie immunoglobuliny anty-D kobietom Rh ujemnym bez przeciwciał anty-D w 28-30 t.c.

6. Wizyta w 33 - 37 tygodniu ciąży

Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne Badania obowiązkowe Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne zalecane Badania diagnostyczne i konsultacje zalecane przez inne towarzystwa
 • Badanie położnicze
 • Ocena wymiarów miednicy
 • Badanie we wzierniku i zestawione
 • Ocena pH wydzieliny pochwowej
 • Ocena czynności serca płodu
 • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 • Pomiar masy ciała
 • Morfologia krwi
 • Badanie ogólne moczu
 • W grupie kobiet ze zwiększonym ryzykiem populacyjnym lub indywidualnym ryzykiem zakażenia: VDRL, HIV, HCV
 • Posiew w kierunku paciorkowców hemolizujących (rekomendowany termin 35-37 t.c)
 • U kobiet z ujemnym wynikiem w Ii II trymestrze –badanie w kierunku toksoplazmozy
 • Przeciwciała anty-Rh U kobiet, które są anty-D Rh ujemne bez przeciwciał anty-D, u których nie była podana między 28-32 tygodniem immunoglobulina
 • U kobiet z ujemnym wynikiem w I i II trymestrze –badanie w kierunku cytomegalii
 • Posiew bakteriologiczny z kanału szyjki
 • U kobiet z rozpoznaną wadą wzroku konsultacja okulisty
link pt2
U kobiet z ujemnym wynikiem

7. Wizyta w 38 - 39 tygodniu ciąży

Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne obowiązkowe
 • Badanie położnicze
 • Ocena czynności serca płodu
 • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 • Pomiar masy ciała
 • Badanie ogólne moczu

8. Wizyta w 40 tygodniu ciąży

Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne
 • Badanie położnicze
 • Badanie we wzierniku i zestawione
 • Ocena czynności serca płodu
 • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 • Pomiar masy ciała
 • Badanie ultrasonograficzne z oceną masy płodu i przepływami naczyniowymi
 • Badanie KTG