Badania USG

Badanie USG ciąży 11 – 13 tydzień tzw. genetyczne

Wykonuje:
dr n. med. Anetta Karwacka
dr n. med. Katarzyna Jalinik

Badanie USG ciąży nazywane potocznie „ genetycznym” jest jednym z najważniejszych badań prenatalnych. Ma na celu ocenę anatomii płodu, ocenę ryzyka wystąpienia nieczęstych chorób uwarunkowanych genetycznie, ale także ocenę ryzyka wystąpienia poważnych patologii ciąży jak preeklampsji czyli stanu przedrzucawkowego, wewnątrzmacicznego zahamowania wzrastania płodu i porodu przedwczesnego.

  • U kogo jest rekomendowanie takie badanie?
U kogo jest rekomendowanie takie badanie?

Jest to badanie rekomendowane u każdej ciężarnej niezależnie od wieku i wywiadu medycznego. Dla pacjentek > 35 roku życia badanie w zakresie podstawowym (nie uwzględniających do wyliczenia ryzyka markerów dodatkowych) może być refinansowane przez NFZ.


  • W jakim wieku ciążowym powinno być przeprowadzone takie badanie?
W jakim wieku ciążowym powinno być przeprowadzone takie badanie?

Badanie może być przeprowadzane między 11 a 13 tygodniem i 5 dniem ciąży. Warunkiem jest również odpowiednia długość ciemieniowo-siedzeniowa płodu – musi ona wynosić od 45 do 84 mm. Ze względu na jednak na fakt, że kość nosowa może być nie widoczna przy długości ciemieniowo-siedzeniowa płodu mniejszej niż 56mm, najbardziej preferowany moment na wykonanie tego badania to okres pomiędzy 12 a 13 tygodniem ciąży.


  • Na czym polega takie badanie?
Na czym polega takie badanie?

Wykonuje się je za pomocą głowicy przezbrzusznej i dopochwowej. Do oceny anatomii płodu u przeważającej części ciężarnych wystarczające jest badanie wykonywane głowicą przezbrzuszną, natomiast celem oceny długości kanału szyjki i przepływów w tętnicach macicznych wykonywanych do oceny ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego, zahamowanie wzrastania płodu i stanu przedrzucawkowego zgodnie z rekomendacją FMF, rekomendowane jest badanie głowicą dopochwową.
Podczas badania oceniana jest anatomia płodu oraz są markery płodowe takie jak przezierność fałdu karkowego, oraz markery dodatkowe takie ja kość nosowa, przepływ przez zastawkę trójdzielną i przewód żylny. Ocena służąca do oszacowania ryzyka najczęstszych aberracji chromosomalnych u płodu takich jak zespół Downa, Edwadsa i Pataua. Celem oszacowania ryzyka porodu przedwczesnego oraz zahamowanie wzrastania płodu i stanu przedrzucawkowego przeprowadza się ocenę kanału szyjki macicy i przepływów w tętnicach macicznych odpowiednio.

TR (przepływ przez zastawkę trójdzielną serca)

DV (przepływ przewód żylny)

Przepływ przez tętnice maciczne


  • Kto może przeprowadzić takie badanie?
Kto może przeprowadzić takie badanie?

Uprawnienia do wykonywania takich badań mają wyłącznie lekarze którzy uzyskali certyfikat FMF w zakresie co najmniej pomiaru przezierności fałdu karkowego i co roku przechodzą pomyślnie audyt FMF. Do przeprowadzenia badania z uwzględnieniem markerów dodatkowych (kość nosowa, przepływ przez zastawkę trójdzielna, przepływ przez przewód żylny, przepływy przez tętnice maciczne konieczne są dodatkowe certyfikaty uzyskane w tym zakresie. One również podlegają corocznemu audytowi FMF.
Aktualny wykaz certyfikowanych lekarzy jest dostępny na stronie Fetal Medicine Fundation.


NT (przezierność karkowa) i kość nosowa


e – konsultacja

Koszt porady za pomocą systemów teleinformatycznych to 300 PLN, płatne przelewem na konto na dzień przed planowaną konsultacją.

Gabinet Ginekologiczny NZOZ GYN-CARE
30 1090 1056 0000 0001 4138 8451

Wszelkie prawa zastrzeżone © NZOZ GYN-CARE