Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych


Ochrona danych 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, określane jako RODO, Anetta Karwacka, firma Gyn-Care gabinet ginekologiczny z siedzibą w Warszawie ul. Karola Chodkiewicza 7 lok. 4  jest Administratorem Danych Osobowych.

Gyn-Care gabinet ginekologiczny powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych w celu zapewniania i przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, nadzorowania, opracowania i aktualizowania dokumentacji firmy dotyczącej bezpieczeństwa informacji.

W związku z prowadzoną działalnością Gyn-Care gabinet ginekologiczny przetwarza dane osobowe Pacjentów w celach :

      • ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia,
      • świadczenia usług w zakresie medycznie wspomaganej prokreacji,
      • obsługiwania Państwa próśb i zapytań kierowanych do nas wszystkimi kanałami komunikacji (np. telefonicznie, przez formularz kontaktowy, mailowo etc.),
      • kontaktowania się z Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług, w tym uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej udzielanych świadczeń,
      • dokonywania rozliczeń w tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
      • obsługi reklamacji jeśli wpłyną,
      • archiwizowania danych zgodnie z przepisami prawa.

Dane osobowe naszych pacjentów przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.

Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest :

      • ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
      • umowa z pacjentem/klientem na wykonanie usługi,
      • prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

Nie udostępniamy danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Pacjenci mają prawo :

      • informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych,
      • dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, zaktualizowania,
      • otrzymania informacji o udostępnianiu danych osobowych podmiotom określonym w przepisach prawa.

Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.


e – konsultacja

Koszt porady za pomocą systemów teleinformatycznych to 300 PLN, płatne przelewem na konto na dzień przed planowaną konsultacją.

Gabinet Ginekologiczny NZOZ GYN-CARE
30 1090 1056 0000 0001 4138 8451

Wszelkie prawa zastrzeżone © NZOZ GYN-CARE