Zabiegi diagnostyczne i lecznicze w diagnostyce onkologicznej

Biopsje cienkoigłowe zmian w sutkach, tarczycy i węzłach chłonnych

Wykonuje:
lek. med. Marek Mazurek

Biopsja to zabieg diagnostyczny polegający na pobraniu materiału biologicznego z tkanek podejrzanych o zmiany chorobowe. Istnieje kilka zasadniczych wskazań do wykonania biopsji. Najczęściej jest to podejrzenie zmiany nowotworowej wykrytej w badaniu przedmiotowym lub badań obrazowych tj. USG, tomografii komputerowej (TK) lub rezonansu magnetycznego (MRI).

  • Biopsja cienkoigłowa (BACC)
Biopsja cienkoigłowa (BACC)

Jest to najczęściej wykonywany rodzaj biopsji. Pozwala na pobranie materiału cytologicznego (w postaci komórek, a nie wycinka tkanek, jak ma to miejsce w przypadku materiału histologicznego) i ocenę, czy są to komórki nowotworowe czy też zdrowe.


  • Kiedy zaleca się wykonanie biopsję cienkoigłową?
Kiedy zaleca się wykonanie biopsję cienkoigłową?

Biopsja cienkoigłowa ma szerokie zastosowanie w przypadku zmian ogniskowych w piersi, podejrzenia raka piersi (zarówno badanie guza pierwotnego jak i węzłów chłonnych), czerniaka (ocena węzłów chłonnych), raka ślinianki, zmian ogniskowych tarczycy, raka tarczycy i innych.


  • Jak się przeprowadza biopsję cienkoigłową?
Jak się przeprowadza biopsję cienkoigłową?

Biopsje przeprowadza się pod kontrolą USG. Badanie nie wymaga znieczulenia. Polega na aspiracji (zasysaniu) komórek z badanej tkanki poprzez wkłucie strzykawki z cienką igłą. Materiał należy jak najszybciej utrwalić na szkiełku mikroskopowym. Po przesłaniu utrwalonego materiału do pracowni histopatologicznej jest on barwiony i oceniony przez histopatologa pod mikroskopem.
Zdarza się biopsja niediagnostyczną, to znaczy, że nie można ocenić pobranego materiału. Błędy mogą wynikać z niedostatecznej ilości pobranego materiału, z nieodpowiedniego miejsca pobrania materiału (obok guza) lub jeśli w obrębie guza doszło do martwicy (wówczas pobrane komórki są martwe lub świadczą o stanie zapalnym). W takiej sytuacji należy ponownie wykonać biopsję cienkoigłową albo dążyć do uzyskania rozpoznania inną metodą diagnostyczną (np. biopsją gruboigłową lub biopsją otwartą).


  • Biopsja gruboigłowa
Biopsja gruboigłowa

Badanie polega na pobraniu materiału tkankowego, a nie tylko komórkowego (cytologicznego) jak w przypadku biopsji cienkoigłowej, co pozwala nie tylko na rozpoznanie nowotworu, ale również na określenie jego typu i cech biologicznych.


  • Kiedy zaleca się wykonanie biopsji gruboigłowej?
Kiedy zaleca się wykonanie biopsji gruboigłowej?

Wykonuje się w przede wszystkim przypadku podejrzenia raka piersi, mięsaków tkanek miękkich (jeśli nie wykonuje się biopsji otwartej) i innych nowotworów.


  • Jak się przeprowadza biopsję gruboigłową?
Jak się przeprowadza biopsję gruboigłową?

Biopsję wykonuje się w warunkach znieczulenia miejscowego skóry, którą nacina się, a igłę wprowadza do głębszych tkanek poprzez to nacięcie. Biopsję przeprowadza się pod kontrolą USG (rzadko za pomocą TK lub MRI). Do wykonania biopsji służą specjalne urządzenia oraz igły o relatywnie dużej średnicy (około 3 mm), które wnikają do tkanki guza zaś specjalna osłona igły ścina materiał tkankowy („wałeczek tkankowy”). Zazwyczaj pobiera się kilka wycinków do badania histopatologicznego. W uzasadnionych przypadkach lekarz może zlecić rozszerzenie badania histopatologicznego o ocenę receptorów czy wskazane badanie immunohistochemiczne.


  • Biopsja wycinkowa
Biopsja wycinkowa

Biopsja wycinkowa polega na pobraniu części (wycinka) zmiany chorobowej np. w przypadku dużych zmian barwnikowych, podejrzanych zmian lub guzów skóry i śluzówek. Wykonywana jest w warunkach znieczulenia miejscowego. Pobrany materiał jest utrwalany i przesyłany do badania histopatologicznego.


  • Jak się przygotować do biopsji cienkoigłowej, gruboigłowej czy wycinkowej?
Jak się przygotować do biopsji cienkoigłowej, gruboigłowej czy wycinkowej?

Zabieg nie wymaga żadnego przygotowania. Przed biopsją trzeba przekazać lekarzowi także wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowia, a przede wszystkim o tym, czy nie bierze się leków rozrzedzających krew i wpływających na jej krzepliwość. Są to podstawowe przeciwwskazania do wykonania takiego zabiegu jak biopsja. Mogą one rzutować na bezpieczeństwo pobrania próbki do badania.


  • Jakie mogą być powikłania po biopsji?
Jakie mogą być powikłania po biopsji?

Biopsja to badanie mało uciążliwe i dobrze znoszone przez pacjentów zwłaszcza w przypadku biopsji cienkoigłowej. W rzadkich przypadkach po biopsji gruboigłowej lub wycinkowej może wywoływać ona określone powikłania. Wśród nich wyróżnić można krwawienie lub uszkodzenie narządów znajdujących się w obrębie bioptowanego miejsca. Po wykonaniu biopsji może dojść do krwawienia z przeciętych naczyń krwionośnych, dlatego często po wykonaniu biopsji miejsce jej wykonania jest bandażowane w celu ograniczenia krwawienia.Biopsje zmian w sutkach, tarczycy i węzłach chłonnych

PLIKI PDF. DO POBRANIA


ZGODA NA ZABIEG BIOPSJI CIENKOIGŁOWEJ BACC

ZGODA NA ZABIEG BIOPSJI GRUBOIGŁOWEJ


e – konsultacja

Koszt porady za pomocą systemów teleinformatycznych to 300 PLN, płatne przelewem na konto na dzień przed planowaną konsultacją.

Gabinet Ginekologiczny NZOZ GYN-CARE
30 1090 1056 0000 0001 4138 8451

Wszelkie prawa zastrzeżone © NZOZ GYN-CARE