Położnictwo

Test PAPP-A


  • Kto powinien wykonać test PAPP-A?
Kto powinien wykonać test PAPP-A?

PTG (Polskie Towarzystwo Ginekologiczne) i FMF zaleca wykonywanie tego testu wraz z badaniem USG ciąży 12-13 tyg ciąży u wszystkich kobiet, niezależnie od wieku i wywiadu, ponieważ ok. 70% dzieci z Zespołem Downa rodzą kobiety przed 35 rokiem życia. Dla pacjentek powyżej 35 roku życia może to badanie być finansowane przez NFZ.


  • Jaka jest czułość testu PAPP-A?
Jaka jest czułość testu PAPP-A?

Czułość samego testu PAPP-A wynosi 60%, natomiast ocena testu PAPP-A wraz z wynikiem badania USG ciąży (nazywane badaniem skojarzonym) podnosi czułość badania do ok. 90-94% (zależnie od ilości markerów ultrasonograficznych uwzględnionych podczas badania).


  • Kiedy najlepiej przeprowadzić badanie?
Kiedy najlepiej przeprowadzić badanie?

Wg rekomendacji FMF test podwójny można pobierać od 11 do 13.6 tyg. ciąży, przy czym czułość testu jest większa w 11 niż 13 tyg. ciąży.


  • Co w przypadku nieprawidłowego wyniku badania USG ciąży 11-13 tyg z testem PAPP-A?
Co w przypadku nieprawidłowego wyniku badania USG ciąży 11-13 tyg z testem PAPP-A?

Jeżeli na podstawie wyniku badania USG lub / i testu podwójnego (czyli badania skojarzonego) ryzyko najczęściej występujących aberracji chromosomalnych jest podwyższone diagnostykę prenatalna należy rozszerzyć. Pacjentce zostanie zaproponowana diagnostyka inwazyjna (biopsja trofoblastu (CVS) lub amniopunkcja genetyczna polegające na pobraniu fragmenty kosmówki lub płynu owodniowego) lub kontynuacja badań nieinwazyjny tj. pobranie wolego DNA płodowego – cffDNA.
e – konsultacja

Koszt porady za pomocą systemów teleinformatycznych to 300 PLN, płatne przelewem na konto na dzień przed planowaną konsultacją.

Gabinet Ginekologiczny NZOZ GYN-CARE
30 1090 1056 0000 0001 4138 8451

Wszelkie prawa zastrzeżone © NZOZ GYN-CARE