Badania USG

Badanie USG tarczycy

Wykonuje:
lek. med. Marek Mazurek

USG tarczycy to badanie powszechnie wykorzystywane u osób z podejrzeniem chorób tarczycy, w diagnostyce nowotworowej i profilaktyce raka tarczycy. Dla pacjenta jest bezpieczne i bezinwazyjne. Pozwala ocenić budowę i wykryć różne patologie występujące w obrębie tarczycy i narządów sąsiadujących.

  • W jakim celu wykonuje się USG tarczycy?
W jakim celu wykonuje się USG tarczycy?

Badanie ultrasonograficzne jest podstawowym badaniem obrazowym u osób z podejrzeniem chorób tarczycy. Pozwala na ocenę położenia, wielkości oraz echostruktury gruczołu, w tym wykrywanie zmian ogniskowych, wraz z określeniem ich rozmiaru, echogeniczności, echostruktury i unaczynienia. Na podstawie tych cech badanie ultrasonograficzne umożliwia wytypowanie nieprawidłowej zmiany ogniskowej do biopsji oraz monitorowanie toru igły biopsyjnej.


  • U kogo powinno być przeprowadzone USG tarczycy?
U kogo powinno być przeprowadzone USG tarczycy?

Powiększenie gruczołu bez wyczuwalnego guzka. Wyczuwalny palpacyjnie guzek lub wole guzkowe, ból szyi lub powiększenie węzłów chłonnych.
Przypadkowe stwierdzenie zmiany ogniskowej w tarczycy w czasie badania USG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego lub pozytonowej tomografii emisyjnej, wykonanych z innych wskazań.
Różnicowanie przyczyn nadczynności i niedoczynności tarczycy, kliniczne podejrzenie zapalenia tarczycy.
Skrining w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na raka tarczycy (rodzinny wywiad w kierunku raka tarczycy, nosicielstwo mutacji RET, przebyta ekspozycja szyi na promieniowanie jonizujące, szczególnie w dzieciństwie)
Wybór zmiany ogniskowej o największym ryzyku złośliwości do biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej. Kontrola wielkości guzków/zmian ogniskowych łagodnych tarczycy.
Kontrola po usunięciu tarczycy z powodu wola guzkowego w celu oceny skuteczności leczenia i monitorowania jego efektów (pierwsze badanie po 6 miesiącach, następne co 12 miesięcy).
Kontrola po usunięciu tarczycy z powodu raka tarczycy w celu oceny doszczętności zabiegu.
Monitorowanie chorych po leczeniu chorób w tym chorób nowotworowych tarczycy.

Ze względu na dramatyczny wzrost zachorowań w społeczeństwach wysokorozwiniętych na raka tarczycy niektóre towarzystwa naukowe postulują zasadność wykonywania USG tarczycy profilaktycznie co 2 lata.
Według Krajowego Rejestru Nowotworów w Polsce zmiany guzkowe tego gruczołu występują często i dotyczą około połowy populacji. W większości mają charakter łagodny. Nowotwory złośliwe stanowią 1–2% wszystkich zmian stwierdzanych w tarczycy. Według danych American Thyroid Association guzki w tarczycy wykrywa się w badaniu USG u 19–67% osób badanych, z czego 5–15% stanowią raki.


  • Jak się przygotować do badania?
Jak się przygotować do badania?

USG tarczycy nie wymaga przygotowania.


  • Na czym polega USG tarczycy ?
Na czym polega USG tarczycy ?

USG tarczycy i przytarczyc to badanie bezbolesne, bezpieczne i nieinwazyjne zarówno dla kobiet ciężarnych jak i dzieci. Trwa kilka minut. Przeprowadza się je na leżąco. Szyję pacjenta w miejscu, gdzie jest tarczyca, pokrywa się specjalnym żelem, po czym lekarz przykłada do szyi głowicę aparatu USG i przesuwa ją w celu uzyskania jak najdokładniejszego obrazu tarczycy i struktur przylegających.


e – konsultacja

Koszt porady za pomocą systemów teleinformatycznych to 300 PLN, płatne przelewem na konto na dzień przed planowaną konsultacją.

Gabinet Ginekologiczny NZOZ GYN-CARE
30 1090 1056 0000 0001 4138 8451

Wszelkie prawa zastrzeżone © NZOZ GYN-CARE