Niepłodność i poronienia


Diagnostyka niepłodności


Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jeżeli po roku regularnego współżycia bez stosowania żadnych środków antykoncepcyjnych nie doszło do uzyskania ciąży, należy zasięgnąć porady specjalisty. W uzasadnionych medycznie przypadkach wskazanym może być wcześniejsze rozpoczęcie diagnostyki i leczenia niepłodności.

  • Czytaj dalej …
Czytaj dalej …

Diagnostyka niepłodności partnerskiej obejmuje szczegółowe zebranie wywiadu u pary i badanie fizykalne. U partnerki przeprowadza się monitorowanie cyklu, w tym monitorowanie cyklu za pomocą regularnych badań ultrasonograficznych, zaleca się wykonanie badań hormonalnych oceniających funkcjonowanie osi podwzgórze – przysadka – jajnik, funkcję i przysadki oraz ocenia się drożność jajowodów. U partnera należy ocenić parametry nasienia i ewentualnie zlecić badania dodatkowe nasienia, badania hormonalne oceniających funkcjonowanie osi podwzgórze – przysadka – jądro. U obojga partnerów należy wykluczyć infekcje, a w uzasadnionych przypadkach rozszerzyć diagnostykę o badania immunologiczne i genetyczne.
e – konsultacja

Koszt porady za pomocą systemów teleinformatycznych to 300 PLN, płatne przelewem na konto na dzień przed planowaną konsultacją.

Gabinet Ginekologiczny NZOZ GYN-CARE
30 1090 1056 0000 0001 4138 8451

Wszelkie prawa zastrzeżone © NZOZ GYN-CARE