Położnictwo

Wykaz rekomendowanych terminów wizyt kontrolnych i zalecanych badań w ciąży


W NZOZ Gyn-Care realizowany jest program opieki nad ciężarnymi oparty na rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG) w zakresie opieki przedporodowej. Oferujemy kompleksowe badania prenatalne i laboratoryjne zalecane przy prowadzeniu ciąży i planowaniu ciąży.

Wykaz rekomendowanych terminów wizyt kontrolnych i zalecanych badań w ciąży:


  • I wizyta ciężarnej
I wizyta ciężarnej

Termin badania: do 10 tyg. ciąży. Pożądane jest, aby pierwsza wizyta odbyła się do 7 a 8 tyg. ciąży

Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe:

⦁ badanie we wzierniku i zestawione,
⦁ pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
⦁ badanie piersi,
⦁ określenie wzrostu i masy ciała,
⦁ ocena ryzyka ciążowego,
⦁ kształtowanie zdrowego stylu życia.

Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne obowiązkowe:

⦁ grupa krwi i Rh,
⦁ przeciwciała odpornościowe,
⦁ morfologia krwi,
⦁ Badanie ogólne moczu,
⦁ Badanie stężenia glukozy we krwi na czczo,
⦁ VDRL,
⦁ Ocena pH wydzieliny pochwowej,
⦁ Badanie cytologiczne.

Badania diagnostyczne zalecane przez PTG:

⦁ konsultacja lekarza stomatologa,
⦁ badanie HIV, HCV, badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG i IgM), różyczki IgG).

Badania diagnostyczne zalecane przez szereg towarzystw (ACOG, CDC) ale nie uwzględnione w rekomendacjach PTG:

⦁ Badanie USG ciąży z ocena lokalizacji ciąży, kosmówkowości w ciążach mnogich,
⦁ badanie TSH, HbS-Ag, Badanie w kierunku cytomegalowirusowi (IgG i IgM) , ospy wietrznej (IgG),
⦁ posiew z kanału szyjki, wymaz w kierunku: chlamydia tracheomatis (rekomendacje CDC), uroplazma, mycoplazma.

Lekarz prowadzący po potwierdzeniu prawidłowego rozwoju ciąży, powinien przedstawić ofertę wykonania badania w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie.


  • II wizyta w 11 – 14 tyg. ciąży
II wizyta w 11 – 14 tyg. ciąży

Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne obowiązkowe. Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne zalecane:

⦁ Badanie ultrasonograficzne ( wg rekomendacji FMF badanie jest preferowane między 12 – 13 tygodniem ciąży), czytaj więcej… idź do badania USG w 12 – 13 tyg. USG

Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne zalecane:

⦁ Badanie w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie (test podwójny – PAPP-A+ ßHCG), wg rekomendacji FMF od 11 – 13.6 tydz. ciąży, przy czym badanie jest najbardziej zalecane w 11 tyg. ciąży, czytaj więcej…idź na koniec (pt 1)
⦁ Badanie ogólne moczu


  • III wizyta w 15 – 20 tyg. ciąży
III wizyta w 15 – 20 tyg. ciąży

Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe

⦁ Badanie ginekologiczne (we wzierniku i zestawione).
⦁ Ocena pH wydzieliny pochwowej.
⦁ Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
⦁ Pomiar masy ciała.
⦁ Ocena ryzyka ciążowego.
⦁ Kształtowanie zdrowego stylu życia.

Badania diagnostyczne obowiązkowe:

⦁ Morfologia krwi.
⦁ Badanie ogólne moczu.
⦁ Przeciwciała anty-Rh (pacjentka z grupą krwi Rh minus).

Badania diagnostyczne zalecane:

⦁ Badanie w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie (test potrójny – HCG, Estriol, AFP)- rekomendowany termin badania 16 – 18 tyg. ciąży, czytaj więcej…idź do koniec pt. 2
⦁ AFP – rekomendowany termin badania 16-18 tyg. ciąży, czytaj więcej…idź do koniec pt. 3


  • IV wizyta w 21 – 26 tyg. ciąży
IV wizyta w 21 – 26 tyg. ciąży

Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.

⦁ Badanie we wzierniku i zestawione.
⦁ Ocena czynności serca płodu.
⦁ Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
⦁ Pomiar masy ciała.
⦁ Ocena pH wydzieliny pochwowej.
⦁ Ocena ryzyka ciążowego.
⦁ Kształtowanie zdrowego stylu zdrowia.

Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne obowiązkowe

⦁ Badanie stężenia glukozy po doustnym podaniu 75g glukozy (w 24 – 28 t. c.).
⦁ Badanie ultrasonograficzne (20-22 tydz. ciąży), czytaj więcej… badanie USG 20-22 tydz. USG
⦁ Badanie ogólne moczu.

Badania diagnostyczne zalecane:

⦁ Morfologia
⦁ U kobiet z ujemnym wynikiem w I trymestrze – badanie w kierunku toksoplazmozy.


  • V wizyta w 27 – 32 tyg. ciąży
V wizyta w 27 – 32 tyg. ciąży

Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.

⦁ Badanie we wzierniku i zestawione.
⦁ Ocena pH wydzieliny pochwowej.
⦁ Ocena czynności serca płodu.
⦁ Pomiar ciśnienia tętniczego we krwi.
⦁ Pomiar masy ciała.
⦁ Ocena ryzyka ciążowego.
⦁ Przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa.

Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne
obowiązkowe.

⦁ Morfologia krwi.
⦁ Badanie ogólne moczu.
⦁ Przeciwciała odpornościowe.
⦁ Badanie ultrasonograficzne (28-32 tydzień ciąży).

Lekarz powinien zaproponować podanie immunoglobuliny anty-D kobietom Rh ujemnym bez przeciwciał anty-D w 28 – 30 t. c.


  • VI wizyta 33 – 37 tyg. ciąży
VI wizyta 33 – 37 tyg. ciąży

Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.

⦁ Badanie położnicze.
⦁ Ocena wymiarów miednicy.
⦁ Badanie we wzierniku i zestawione
⦁ Ocena pH wydzieliny pochwowej.
⦁ Ocena czynności serca płodu.
⦁ Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
⦁ Pomiar masy ciała.

Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne
Badania obowiązkowe:

⦁ Badanie ogólne moczu.
⦁ Morfologia krwi.

Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne zalecane:

⦁ W grupie kobiet ze zwiększonym ryzykiem populacyjnym lub indywidualnym ryzykiem zakażenia: Hbc-Ag, VDRL, HIV, HCV.
⦁ Posiew w kierunku paciorkowców hemolizujących (rekomendowany termin 35 – 37 t. c.)
⦁ U kobiet z ujemnym wynikiem w I i II trymestrze – badanie w kierunku toksoplazmozy.

Badania diagnostyczne i konsultacje zalecane przez inne towarzystwa:

⦁ Przeciwciała anty-Rh U kobiet, które są anty-D Rh ujemne bez przeciwciał anty-D, u których nie była podana miedzy 28 – 32 tygodniem immunoglobulina.
⦁ U kobiet z ujemnym wynikiem w I i II trymestrze – badanie w kierunku cytomegalii.
⦁ Posiew bakteriologiczny z kanału szyjki.
⦁ U kobiet z rozpoznaną wadą wzroku konsultacja okulisty.


  • VII wizyta 38 – 39 tyg. ciąży
VII wizyta 38 – 39 tyg. ciąży

Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.

⦁ Badanie położnicze.
⦁ Ocena czynności serca płodu.
⦁ Pomiar ciśnienia tętniczego.
⦁ Pomiar masy ciała.

Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne obowiązkowe:

⦁ Badanie ogólne moczu.


  • VIII wizyta 40 tyg. ciąży
VIII wizyta 40 tyg. ciąży

Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.

⦁ Badanie położnicze.
⦁ Badanie we wzierniku i zestawione
⦁ Ocena czynności serca płodu.
⦁ Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
⦁ Pomiar masy ciała.

Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne zalecane

⦁ Badanie ultrasonograficzne z oceną masy płodu i przepływami naczyniowymi.
⦁ Badanie KTG.e – konsultacja

Koszt porady za pomocą systemów teleinformatycznych to 300 PLN, płatne przelewem na konto na dzień przed planowaną konsultacją.

Gabinet Ginekologiczny NZOZ GYN-CARE
30 1090 1056 0000 0001 4138 8451

Wszelkie prawa zastrzeżone © NZOZ GYN-CARE