Badania USG

Badanie USG sutków ( piersi )

Wykonuje:
lek. med. Marek Mazurek

USG sutków to badanie powszechnie wykorzystywane w diagnostyce nowotworowej i profilaktyce raka piersi. Dla pacjenta jest bezpieczne i bezinwazyjne. Pozwala ocenić budowę i wykryć różne patologie występujące w obrębie sutków.

  • W jakim celu wykonuje się USG sutków?
W jakim celu wykonuje się USG sutków?

Podczas USG sutków ocenia się budowę piersi, wielkości i budowę węzłów chłonnych. Badanie ma na celu wykluczenie lub podejrzenie obecności zmian łagodnych (takich jak torbiele, włókniaki) lub złośliwych wymagających dalszej diagnostyki. Wynik badania USG sutków ocenia się w skali BIRADS. Zmiany podejrzane w USG sutków mogą być zakwalifikowane do dalszej diagnostyki, zależnie od wskazań do biopsji cienko lub gruboigłowej.


  • U kogo powinno być przeprowadzone USG sutków?
U kogo powinno być przeprowadzone USG sutków?

Powinno być wykonywane od 18 do 50 roku życia jako badanie profilaktyczne, od 30 roku życia powinno być przeprowadzane systematyczne z częstotliwością co 1 rok przy wykryciu zmian ogniskowych lub u pacjentek z dodatnim rodzinnym wywiadem nowotworowym. Innymi wskazaniami do badania mogą być wszelkie nieprawidłowości wykryte podczas samokontroli lub w trakcie badania u lekarza. Mimo że badanie jest przede wszystkim dedykowane dla kobiet, jest również wykorzystywane dla mężczyzn.

Po 50 roku życia zaleca się wykonywanie badania mammograficznego w programie badań przesiewowych. W uzasadnionych przypadkach zaleca się wykonanie badanie rezonansem magnetycznym.


  • Jak się przygotować do badania?
Jak się przygotować do badania?

USG sutków nie wymaga przygotowania. U kobiet miesiączkujących rekomenduje się przeprowadzenia badania w fazie folikularnej cyklu tj pomiędzy 4-12 dniem cyklu.


e – konsultacja

Koszt porady za pomocą systemów teleinformatycznych to 300 PLN, płatne przelewem na konto na dzień przed planowaną konsultacją.

Gabinet Ginekologiczny NZOZ GYN-CARE
30 1090 1056 0000 0001 4138 8451

Wszelkie prawa zastrzeżone © NZOZ GYN-CARE