Położnictwo

Poziom AFP


Ocena stężenia AFP ( α-fetoproteiny ) w surowicy ciężarnej zleca się w celu zwiększenia czułości samego badania USG ciąży w zakresie wykluczenia otwartych wad cewy nerwowej płodu.

  • Do czego służy ocena stężenia AFP?
Do czego służy ocena stężenia AFP?

Nieprawidłowe stężenie AFP w surowicy ciężarnej wykraczające poza mediany ustalone dla danego wieku ciążowego, mogą korelować z niektórymi aberracjami chromosomalnymi lub z otwartymi wadami cewy nerwowej.


  • Jak interpretować wynik?
Jak interpretować wynik?

AFP u ciężarnych zawsze jest wyższe niż normy aboratoryjne ustalone dla populacji. Wynik po otrzymaniu wartości ilościowych w laboratorium przeliczany jest dla mediany dla ciąży (odchylenie standardowe, MoM). Wynik stężenia AFP powinien się mieścić w przedziale 0,5 – 2,5 MoM.


  • Kiedy badanie powinno być przeprowadzone?
Kiedy badanie powinno być przeprowadzone?

Wg rekomendacji badanie powinno być pobrane między 16-18 tygodniem ciąży, istnieje natomiast możliwość oceny AFP u ciężarnej pomiędzy 15-20 tygodniem ciąży.
e – konsultacja

Koszt porady za pomocą systemów teleinformatycznych to 300 PLN, płatne przelewem na konto na dzień przed planowaną konsultacją.

Gabinet Ginekologiczny NZOZ GYN-CARE
30 1090 1056 0000 0001 4138 8451

Wszelkie prawa zastrzeżone © NZOZ GYN-CARE