Połoznictwo

Skrining w kierunku preeclampsji w I trymestrze


Służy do wczesnego określenia zagrożenia wystąpienia zahamowania wzrastania płodu wewnątrzmacicznego i preeclampsji w ciąży.


  • Czym jest preeclampsja?
Czym jest preeclampsja?

Jest jednym z cięższych powikłań, które mogą wystąpić w ciąży, w jej przebiegu dochodzi do upośledzenia przepływu krwi w łożysku, co prowadzi do niedotlenienia płodu, nadciśnienia u ciężarnej i utraty białka z moczem. W nomenklaturze polskiej określenie preeklampsji jest równoznaczne ze stanem przedrzucawkowym.


  • Na czym polega badanie?
Na czym polega badanie?

Jest to badanie biochemiczne oparte na pobraniu krwi jednoczasowo z testem podwójnym pomiędzy 11-13 tyg. ciąży łożyskowego czynnika wzrostu PlGF.
e – konsultacja

Koszt porady za pomocą systemów teleinformatycznych to 300 PLN, płatne przelewem na konto na dzień przed planowaną konsultacją.

Gabinet Ginekologiczny NZOZ GYN-CARE
30 1090 1056 0000 0001 4138 8451

Wszelkie prawa zastrzeżone © NZOZ GYN-CARE