Badania USG

Badanie USG ciąży 40 tydzień

Wykonuje:
dr n. med. Anetta Karwacka
dr n. med. Katarzyna Jalinik

Badanie USG ciąży w terminie porodu lub niezwłocznie po terminie porodu jest wg wytycznych PTGiP badaniem rekomendowanym.

  • W jakim celu przeprowadza się badanie USG ciąży w terminie porodu?
W jakim celu przeprowadza się badanie USG ciąży w terminie porodu?

Zalecenia PTGiP brzmią „każda pacjentka powinna mieć wykonane badanie ultrasonograficzne, którego nadrzędnym celem jest ocena położenia płodu, ocena czynności serca płodu ocena biometrii i określenie szacunkowej masy płodu, ocena objętości płynu owodniowego, ocena położenia łożyska jego relacji do ujścia wewnętrznego szyjki macicy a w uzasadnionych przypadkach – poszerzenie ww. badania o wykonanie profilu biofizycznego płodu (BPS, testu Manninga) i / lub badania USG Doppler tętnicy pępowinowej i tętnicy środkowej mózgu z oceną jakościową spektrum przepływu oraz oceną półilościową, obejmującą określenie współczynnika pulsacji PI (PI –Pulsatility Index), z odniesieniem do wartości referencyjnych”.


40 tydz. 1
40 tydz. 2
1
4
5
6
7


e – konsultacja

Koszt porady za pomocą systemów teleinformatycznych to 300 PLN, płatne przelewem na konto na dzień przed planowaną konsultacją.

Gabinet Ginekologiczny NZOZ GYN-CARE
30 1090 1056 0000 0001 4138 8451

Wszelkie prawa zastrzeżone © NZOZ GYN-CARE