Położnictwo

Test potrójny


Test potrójny służy oszacowania ryzyka aberracji chromosomalnych jak zespołu Downa, Edwardsa i Patau u płodu, ale także otwartych wad ośrodkowego układu nerwowego takich jak rozszczepy kręgosłupa i przepukliny mózgowo – rdzeniowe.

  • Jaka jest czułość testu?
Jaka jest czułość testu?

Test potrójny w odróżnieniu od testu potrójnego ma czułość 60%. Dlatego jest on rzadko wykonywany.


  • Jakie są wskazania do testu potrójnego?
Jakie są wskazania do testu potrójnego?

Stanowi alternatywę dla pacjentek, które nie wykonały badania USG ciąży w 11-13 tyg, lub u których wynik USG 11-13 tyg. lub testu skojarzonego wykazał podwyższone ryzyko aberracji chromosomalnych.


  • Na czym polega badanie?
Na czym polega badanie?

Test ten jest oparty na oznaczeniu trzech parametrów hormonalnych w surowicy krwi ciężarnej (AFP, b-HCG i estriol). Według rekomendacji, badanie jest najbardziej czułe jeżeli jest wykonywane pomiędzy 16 a 18 tygodniem, natomiast jest możliwe wykonanie testu pomiędzy 15 a 20 tygodniem ciąży.
e – konsultacja

Koszt porady za pomocą systemów teleinformatycznych to 300 PLN, płatne przelewem na konto na dzień przed planowaną konsultacją.

Gabinet Ginekologiczny NZOZ GYN-CARE
30 1090 1056 0000 0001 4138 8451

Wszelkie prawa zastrzeżone © NZOZ GYN-CARE