INFORMACJE DLA PACJENTÓW W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA COVID-19

Codziennie dbamy o najwyższe standardy higieny.

Niemniej prosimy o:

WIZYTY BEZ OSÓB TOWARZYSZĄCYCH

Odbywanie wizyt, bez osoby towarzyszącej, w tym dzieci.


DEZYNFEKCJĘ LUB MYCIE RĄK

Obowiązkową dezynfekcję rąk po wejściu do ośrodka płynem lub dokładne umycie ich, w toaletach przez 20 – 30 sekund.


ZDJĘCIE OKRYCIA WIERZCHNIEGO

Zdjęcie odzieży wierzchniej od razu po wejściu do ośrodka i powieszenie jej w wyznaczonym miejscu,ZAKRYTWANIE UST i NOSA

Wchodzenie z założona już maseczką na nos i usta.


ZACHOWANIE DYSTANU

Zachowanie, jeśli to możliwe, w kolejce, poczekalni czy podczas konsultacji ok. 1-1,5 m odstępu od innych Pacjentów czy lekarza.


15 MIN

Pojawianie się na zaplanowanych wizytach maksymalnie 15 minut przed czasem.


Bezpieczeństwo i minimalizowanie ryzyka zarażenia

W trosce o dobro nas i naszych pacjentów prosimy:Jeśli występują objawy


Jeżeli występują u Państwa kaszel, gorączka lub inne objawy przeziębienia prosimy o przełożenie wizyty i obserwowanie objawów, w razie jakichkolwiek podejrzeń postępowanie zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego (https://gis.gov.pl/)


Kontakt z osobą chorą lub zakażoną


Jeżeli mieli Państwo kontakt z osobą chorą lub zakażoną prosimy o przełożenie wizyty i obserwację swojego stanu zdrowia przez min. 14 dni oraz o postępowanie zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego (https://gis.gov.pl/).

e – konsultacja

Koszt porady za pomocą systemów teleinformatycznych to 300 PLN, płatne przelewem na konto na dzień przed planowaną konsultacją.

Gabinet Ginekologiczny NZOZ GYN-CARE
30 1090 1056 0000 0001 4138 8451

Wszelkie prawa zastrzeżone © NZOZ GYN-CARE