Zabiegi diagnostyczne i lecznicze w diagnostyce onkologicznej

Drobne zabiegi chirurgiczne w znieczuleniu miejscowym


Wskazaniami do chirurgicznego usunięcia są zmiany na skórze i śluzówkach takie jak znamiona, brodawki, zmiany, tłuszczaki, kaszaki.


 • Jak się przeprowadza taki zabieg?
Jak się przeprowadza taki zabieg?

Drobne zabiegi chirurgiczne są przeprowadzane w znieczuleniu miejscowym. Są zazwyczaj krótkotrwałe, ich przeprowadzenie trwa kilkanaście minut. Zależnie od decyzji lekarza zmiana może być utrwalona i przesłana do badania histopatologicznego.Często po wykonaniu zabiegu celem zespolenia brzegów rany mogą być założone szwy i miejsce jest bandażowane w celu ograniczenia krwawienia oraz ryzyka zakażenia rany. Pacjent po zabiegu otrzyma zalecenia dotyczące pielęgnacji rany i zgłoszenia się na wizytę kontrolną zwykle po upływie tygodnia celem oceny prawidłowości gojenia rany.


 • Jak się przygotować do zabiegu?
Jak się przygotować do zabiegu?

Zabieg nie wymaga żadnego przygotowania. W uzasadnionych przypadkach przez zabiegiem lekarz może zarekomendować przeprowadzenie oceny zmiany od dermatoskopem. Dotyczy do zwłaszcza zmian barwnikowych. Przed biopsją trzeba przekazać lekarzowi także wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowia, a przede wszystkim o tym, czy nie bierze się leków rozrzedzających krew i wpływających na jej krzepliwość. Mogą one rzutować na bezpieczeństwo przeprowadzenia zabiegu


 • Jakie mogą być powikłania po zabiegu?
Jakie mogą być powikłania po zabiegu?

Najczęściej, zabieg nie wiąże się z żadnymi komplikacjami. W rzadkich przypadkach może wystąpić krwawienie lub zakażenie razy.


Zgoda na zabieg ambulatoryjny

Biopsje zmian w sutkach, tarczycy, węzłach chłonnych.


Biopsja to zabieg diagnostyczny polegający na pobraniu materiału biologicznego z tkanek podejrzanych o zmiany chorobowe. Istnieje kilka zasadniczych wskazań do wykonania biopsji. Najczęściej jest to podejrzenie zmiany nowotworowej wykrytej w badaniu przedmiotowym lub badań obrazowych tj. USG, tomografiikomputerowej (TK) lub rezonansu magnetycznego (MRI).


 • Biopsja cienkoigłowa (BACC)
Biopsja cienkoigłowa (BACC)

Jest to najczęściej wykonywany rodzaj biopsji. Pozwala na pobranie materiału cytologicznego (w postaci komórek, a nie wycinka tkanek, jak ma to miejsce w przypadku materiału histologicznego) i ocenę, czy są to komórki nowotworowe czy też zdrowe.


 • Kiedy zaleca się wykonanie biopsję cienkoigłową?
Kiedy zaleca się wykonanie biopsję cienkoigłową?

Biopsja cienkoigłowa ma szerokie zastosowanie w przypadku zmian ogniskowych w piersi, podejrzenia raka piersi (zarówno badanie guza pierwotnego jak i węzłów chłonnych), czerniaka (ocena węzłów chłonnych), raka ślinianki, zmian ogniskowych tarczycy, raka tarczycy i innych


 • Jak się przeprowadza biopsję cienkoigłową?
Jak się przeprowadza biopsję cienkoigłową?

Biopsje przeprowadza się pod kontrolą USG. Badanie nie wymaga znieczulenia.Polega na aspiracji (zasysaniu) komórek z badanej tkanki poprzez wkłucie strzykawki z cienką igłą. Materiał należy jak najszybciej utrwalić na szkiełku mikroskopowym. Po przesłaniu utrwalonego materiału do pracowni histopatologicznej jest on barwiony i oceniony przez histopatologa pod mikroskopem.
Zdarza się biopsja niediagnostyczna, to znaczy, że nie można ocenić pobranego materiału. Błędy mogą wynikać niedostatecznej ilości pobranego materiału, z nieodpowiedniego miejsca pobrania materiału (obok guza) lub jeśli w obrębie guza doszło do martwicy (wówczas pobrane komórki są martwe lub świadczą o stanie zapalnym). W takiej sytuacji należy ponownie wykonać biopsję cienkoigłową albo dążyć do uzyskania rozpoznania inną metodą diagnostyczną (np. biopsją gruboigłową lub biopsją otwartą).


 • Biopsja gruboigłowa
Biopsja gruboigłowa

Badanie polega na pobraniu materiału tkankowego, a nie tylko komórkowego (cytologicznego) jak w przypadku biopsji cienkoigłowej, co pozwala nie tylko na rozpoznanie nowotworu, ale również na określenie jego typu i cech biologicznych.


 • Kiedy zaleca się wykonanie biopsji gruboigłowej?
Kiedy zaleca się wykonanie biopsji gruboigłowej?

Wykonuje się w przede wszystkim przypadku podejrzenia raka piersi, mięsaków tkanek miękkich (jeśli nie wykonuje się biopsji otwartej) i innych nowotworów.


 • Jak się przeprowadza biopsję gruboigłową?
Jak się przeprowadza biopsję gruboigłową?

Biopsję wykonuje się w warunkach znieczulenia miejscowego skóry, którą nacina się, a igłę wprowadza się do głębszych tkanek poprzez to nacięcie. Biopsje przeprowadza się pod kontrolą USG (rzadko za pomocą TK lub MRI).Do wykonania biopsji służą specjalne urządzenia oraz igły o relatywnie dużej średnicy (około 3 mm), które wnikają do tkanki guza zaś specjalna osłona igły ścina materiał tkankowy („wałeczek tkankowy”).Zazwyczaj pobiera się kilka wycinków do badania histopatologicznego. W uzasadnionych przypadkach lekarz może zlecić rozszerzenie badania histopatologicznego o ocenę receptorów czy wskazane badanie immunohistochemiczne.


 • Biopsja wycinkowa
Biopsja wycinkowa

Biopsja wycinkowa polega na pobraniu części (wycinka) zmiany chorobowej np. w przypadku dużych zmian barwnikowych, podejrzanych zmian lub guzów skóry i śluzówek. Wykonywana jest w warunkach znieczulenia miejscowego. Pobrany materiał jest utrwalany i przesyłany do badania histopatologicznego.


 • Jak się przygotować do biopsji cienkoigłowej, gruboigłowej czy wycinkowej?
Jak się przygotować do biopsji cienkoigłowej, gruboigłowej czy wycinkowej?

Zabieg nie wymaga żadnego przygotowania. Przed biopsją trzeba przekazać lekarzowi także wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowia, a przede wszystkim o tym, czy nie bierze się leków rozrzedzających krew i wpływających na jej krzepliwość. Są to podstawowe przeciwwskazania do wykonania takiego zabiegu jak biopsja. Mogą one rzutować na bezpieczeństwo pobrania próbki do badania.


 • Jakie mogą być powikłania po biopsji?
Jakie mogą być powikłania po biopsji?

Biopsja to badanie mało uciążliwe i dobrze znoszone przez pacjentówzwłaszcza w przypadku biopsji cienkoigłowej. W rzadkich przypadkach po biopsji gruboigłowej lub wycinkowej może wywoływać ona określone powikłania. Wśród nich wyróżnić można krwawienie lub uszkodzenie narządów znajdujących się w obrębie bioptowanego miejsca. Po wykonaniu biopsji może dojść do krwawienia z przeciętych naczyń krwionośnych, dlatego często po wykonaniu biopsji miejsce jej wykonania jest bandażowane w celu ograniczenia krwawienia.


Zgoda na zabieg biopsji cienkoigłowej BACC

e – konsultacja

Koszt porady za pomocą systemów teleinformatycznych to 300 PLN, płatne przelewem na konto na dzień przed planowaną konsultacją.

Gabinet Ginekologiczny NZOZ GYN-CARE
30 1090 1056 0000 0001 4138 8451

Wszelkie prawa zastrzeżone © NZOZ GYN-CARE